Prosessen med å utnytte energi fra solen og konvertere den til elektrisk energi kalles fotovoltaisk prosess. Med denne prosessen kan man sikre seg gratis elektrisitet i det uendelige. Solpaneler har utvilsomt kommet for å bli, og er en favoritt blant både politikere og befolkningen forøvrig, siden de ikke gir noen skadelige utslipp, og bidrar ikke til global oppvarming under drift. Solpaneler kan kan enkelt installeres hvor det er ønskelig. Selv i et kaldt land som Norge kan installasjon av solcellepaneler være en lønnsom investering, særlig med subsidier fra staten. Flere og flere hustak i Norge får etterhvert solcellepaneler.

Produksjon og materialer

Selv om solcellepaneler kan generere strøm uten å forurense miljøet, er de ikke helt klimanøytrale og uproblematiske. Det krever mye energi å produsere panelene, og solcellepanelene har en begrenset levetid. Energien som gjenvinnes ved bruk er imidlertid mye større enn det som konsumeres ved produksjonen av panelene.

En annen bekymring noen miljøvernere påpeker er bruk av skadelige kjemikalier under produksjonsprosessen. Solceller er relativt enkle å produsere. Et standard solcellepanel består av et lag silisiumceller, en metallramme, et glasshus og ledninger. Det viktigste råmaterialet er kjent som kvarts, som behandles til silisium. Denne prosessen involverer oppvarming av kvarts i en kraftig ovn, hvor den reagerer med forskjellige kjemikalier. Materialer som aluminium, kobber, sølv samt kvarts må også utvinnes. Gruvedriften som behøves for å skaffe alle materialene fører derfor også til visse utslipp og miljøødeleggelser.

Effektivitet

Effektiviteten til en typisk solcelle ligger rundt 22 til 23 prosent. Dette betyr at de konverterer så mye som 23 prosent av lyset som treffer dem til strøm. Mindre og billigere paneler kan ligge noe lavere, typisk et sted mellom 15 og 18 prosent. De mest effektive solcellene som finnes, som de som monteres på satellitter, kan ha en effektivitet som nærmer seg 50 prosent.

Levetid

Solcellepaneler har en lang levetid og er robuste, selv om de ikke varer evig. De er bygget slik at de er i stand til å motstå varme, kulde og utfordrende værforhold, selv om det er normalt at ytelsen vil forverres marginalt over tid. Forventet levetid for de fleste typer solcellepaneler er 40-50 år, unntatt de tynne filmpanelene. Solcellepaneler leveres typisk med 25 års garanti som standard. Verdens første moderne solpanel virker fortsatt, etter 60 år i drift. Dette sier noe om at man kan forvente lengre levetid enn det produsentene garanterer for, og det bør også taes med i investeringsbeslutningen.

Vedlikehold

Solcellepaneler behøver svært lite vedlikehold. Om fysiske skader forekommer, kan imidlertid ytelse og levetid reduseres. Overflateriper er en type skade som kan redusere solinnstråling, og dermed føre til ytelsesforringelse. Dersom det oppstår sprekker, kan vann sive gjennom overflaten og kortslutte solpanelene. Jo mer vær og vind solpanelene blir utsatt for, desto raskere vil de også nedbrytes. Regelmessig vedlikehold og rengjøring er derfor viktig. Rengjøring behøver bare gjøres en eller to ganger i året. Dersom det går lang tid uten regn, eller man merker at panelene ikke produserer like mye energi som de pleide å gjøre, kan de trenge en ekstra rengjøring.